Skip to content
Bewonersactiviteiten
Bewonersactiviteiten
Menu

Bewonersactiviteiten

Voor de bewoners worden diverse activiteiten georganiseerd, door de bewoners zelf, door de
huismeester of door het college van regenten.

Veel van deze activiteiten worden geldelijk gesteund door het college van regenten en de Stichting
Vrienden van het Sint-Pietershof.

De meeste activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal of in de grote centrale binnentuin.

Te noemen zijn onder meer:
– Het gezamenlijk eten tegen een geringe vergoeding;
– De bingoavonden, waaronder de Sinterklaasbingo;
– Het dagelijks gezamenlijk koffiedrinken in de recreatiezaal;
– De jaarlijkse BBQ;
– Het Kerstdiner aangeboden door het college van regenten;
– Het ter beschikkingstellen van een kleine bibliotheek;
– Het ter beschikkingstellen van een computer en het gebruik maken van internet;
– Het ter beschikking stellen van een piano en een biljart in de recreatiezaal.

In de recreatiezaal organiseert het college van regenten jaarlijks voorlichtingsbijeenkomsten voor de
bewoners.