Skip to content
Wonen in het Sint-Pietershof
Wonen in het Sint-Pietershof
Menu

Wonen in het Sint-Pietershof

 

Wonen in het Sint-Pietershof

Wonen in het Sint-Pietershof is iets waarover nagedacht moet worden.

Het Sint-Pietershof is een monumentaal gebouw dat een sfeer ademt van een ver verleden. Het karakter en de sfeer van het Sint-Pietershof vragen van de bewoners dat zij respectvol met elkaar omgaan en privacy respecteren. Hinder of overlast in welke vorm dan ook moet worden vermeden.

In het gebouw bevinden zich 45 woningen die door het college van regenten worden verhuurd. Deze woningen zijn zoveel mogelijk aan de huidige woonmaatstaven aangepast en zijn gesitueerd over twee verdiepingen. In de westelijke vleugel bevindt zich een lift.

De 45 woningen zijn onder te verdelen in 3 éénkamer-, 40 tweekamer- en 2 driekamerwoningen.

Van alle 45 woningen is door het college van regenten vastgesteld of een woning geschikt is om door maximaal 1 of door maximaal 2 personen te worden bewoond.

Naast de woningen bestaat het complex uit een regentenkamer, een stijlkamer, een recreatiezaal, een centrale binnentuin en drie kleinere tuinen, het Vierkant, het Rozenhof en het Bloemenhof.

 Waarom wonen in het Sint-Pietershof?

Het Sint-Pietershof is in het centrum van Hoorn gelegen. Op loopafstand bevinden zich het belangrijkste winkelcentrum van Hoorn, het busstation en het NS-station.

In het Sint-Pietershof woont men beschermd, hetgeen wil zeggen dat onbevoegden geen toegang hebben tot het gebouw. Bezoekers dienen zich bij de bewoners te melden via de intercominstallatie.

In het Sint-Pietershof woont een huismeester die namens het college van regenten de dagelijkse zaken regelt en op wie de bewoners een beroep kunnen doen wanneer er iets aan de hand is. De huismeester onderhoudt zo nodig hierover contact met de contactpersonen van de bewoners.

Bewoners kunnen ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen (zoals verjaardagen), na afstemming met de huismeester, gebruik maken van de recreatiezaal.

Wat zijn de toelatingscriteria?

 • Leeftijd vanaf 55 jaar.
 • Bruto jaarinkomen moet aantoonbaar voldoende zijn om huur te betalen.
 • Dient fysiek en geestelijk in staat te zijn om zelfstandig een huishouding te voeren.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Geen muziekinstrumenten anders dan elektronische (met koptelefoon).
 • Rekening houden met de buren.
 • Verklaart zich te zullen houden aan de geldende regels van het Sint Pietershof en waar mogelijk mee te werken aan orde en netheid in het hof.

 Hoe verloopt de verhuurprocedure?

 • Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt door de huismeester een afspraak met u gemaakt. Tijdens deze afspraak wordt door de huismeester een rondleiding gegeven en uitleg gegeven over het wonen in het Sint-Pietershof. Na afloop wordt in onderling overleg met u bepaald of u op de wachtlijst wordt geplaatst.
 • Zodra een woning vrijkomt wordt u in volgorde van wachttijd uitgenodigd om de woning te bekijken.
 • Als u tweemaal een woning heeft afgewezen wordt u van de wachtlijst afgehaald.
 • Als u een woning accepteert volgen meestal twee intakegesprekken met afgevaardigden van het college van regenten en een bewoner.
 • Tijdens het intakegesprek moet er een ‘click’ zijn, het gevoel moet bestaan dat betrokkene past binnen de woongemeenschap van het hof.
 • Formeel bepaalt tenslotte het college van regenten of u de woning al dan niet mag huren. U ontvangt  zo snel mogelijk bericht  via de huismeester.

Aanmelden

Lijkt het Sint-Pietershof iets voor u? Ga dan naar het inschrijfformulier.